DISCLAIMER

Markten.vlaanderen is een website van Elma Media. Hoewel bij het opstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet juist weergegeven is.

Elma Media kan er niet voor instaan dat de informatie op markten.vlaanderen geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Elma Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Elma Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van markten.vlaanderen.

De informatie op markten.vlaanderen wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.